Windows进程&线程
+ -

ERPCOESS内容Windbg实例显示

2023-11-03 2 0

使用Windbg命令显示所有的进程:

!process 0 0

输出内容为:

: kd> !process 0 0
**** NT ACTIVE PROCESS DUMP ****
PROCESS ffffa9821b4cf040
  SessionId: none Cid: 0004  Peb: 00000000 ParentCid: 0000
  DirBase: 001ab002 ObjectTable: ffff8082a4a01080 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: System

PROCESS ffffa982690f9040
  SessionId: none Cid: 015c  Peb: 899aa69000 ParentCid: 0004
  DirBase: 1fe9c002 ObjectTable: ffff8082a50c5440 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: smss.exe

PROCESS ffffa9826c11d780
  SessionId: 0 Cid: 01f4  Peb: 4bf934a000 ParentCid: 01e0
  DirBase: 0a5b7002 ObjectTable: ffff8082a90cab80 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: csrss.exe

PROCESS ffffa9826ca014c0
  SessionId: 1 Cid: 0248  Peb: 50a3e11000 ParentCid: 015c
  DirBase: 0d428002 ObjectTable: 00000000 HandleCount:  0.
  Image: smss.exe

PROCESS ffffa9826ca05300
  SessionId: 0 Cid: 0250  Peb: 5ee10f3000 ParentCid: 01e0
  DirBase: 0d4c8002 ObjectTable: ffff8082abd2eb40 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: wininit.exe

PROCESS ffffa9826ca09600
  SessionId: 1 Cid: 0258  Peb: a27a656000 ParentCid: 0248
  DirBase: 0d567002 ObjectTable: ffff8082a5886940 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: csrss.exe

PROCESS ffffa9826cb3d780
  SessionId: 0 Cid: 02a4  Peb: 28158a000 ParentCid: 0250
  DirBase: 7dd96002 ObjectTable: ffff8082a4b0f640 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: services.exe

PROCESS ffffa9826cb64780
  SessionId: 0 Cid: 02ac  Peb: d01a751000 ParentCid: 0250
  DirBase: 7bb0f002 ObjectTable: ffff8082a58dd040 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: lsass.exe

PROCESS ffffa9826cb70080
  SessionId: 1 Cid: 02d0  Peb: 447b7f000 ParentCid: 0248
  DirBase: 7b854002 ObjectTable: ffff8082abd384c0 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: winlogon.exe

PROCESS ffffa9826cbeb780
  SessionId: 0 Cid: 0344  Peb: b9f0f6d000 ParentCid: 02a4
  DirBase: 7a23a002 ObjectTable: ffff8082ac5de040 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: svchost.exe

PROCESS ffffa9826e486780
  SessionId: 0 Cid: 0380  Peb: 5474d94000 ParentCid: 02a4
  DirBase: 79d7f002 ObjectTable: ffff8082ac605040 HandleCount: <Data Not Accessible>
  Image: svchost.exe

PROCESS ffffa9826e4b8780
  SessionId: 1 Cid: 013c  Peb: 4089be5000 ParentCid: 02d0
  DirBase: 78d84002 ObjectTable: 00000000 HandleCount:  0.
  Image: LogonUI.exe

找到任意一进程,如LogonUI.exe

0: kd> dt _EPROCESS ffffa9826e4b8780
ntdll!_EPROCESS
  +0x000 Pcb       : _KPROCESS
  +0x2d8 ProcessLock   : _EX_PUSH_LOCK
  +0x2e0 RundownProtect  : _EX_RUNDOWN_REF
  +0x2e8 UniqueProcessId : 0x00000000`0000013c Void
  +0x2f0 ActiveProcessLinks : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e529a70 - 0xffffa982`6e486a70 ]
  +0x300 Flags2      : 0x200d000
  +0x300 JobNotReallyActive : 0y0
  +0x300 AccountingFolded : 0y0
  +0x300 NewProcessReported : 0y0
  +0x300 ExitProcessReported : 0y0
  +0x300 ReportCommitChanges : 0y0
  +0x300 LastReportMemory : 0y0
  +0x300 ForceWakeCharge : 0y0
  +0x300 CrossSessionCreate : 0y0
  +0x300 NeedsHandleRundown : 0y0
  +0x300 RefTraceEnabled : 0y0
  +0x300 DisableDynamicCode : 0y0
  +0x300 EmptyJobEvaluated : 0y0
  +0x300 DefaultPagePriority : 0y101
  +0x300 PrimaryTokenFrozen : 0y1
  +0x300 ProcessVerifierTarget : 0y0
  +0x300 StackRandomizationDisabled : 0y0
  +0x300 AffinityPermanent : 0y0
  +0x300 AffinityUpdateEnable : 0y0
  +0x300 PropagateNode  : 0y0
  +0x300 ExplicitAffinity : 0y0
  +0x300 ProcessExecutionState : 0y00
  +0x300 DisallowStrippedImages : 0y0
  +0x300 HighEntropyASLREnabled : 0y1
  +0x300 ExtensionPointDisable : 0y0
  +0x300 ForceRelocateImages : 0y0
  +0x300 ProcessStateChangeRequest : 0y00
  +0x300 ProcessStateChangeInProgress : 0y0
  +0x300 DisallowWin32kSystemCalls : 0y0
  +0x304 Flags      : 0x564c0c3d
  +0x304 CreateReported  : 0y1
  +0x304 NoDebugInherit  : 0y0
  +0x304 ProcessExiting  : 0y1
  +0x304 ProcessDelete  : 0y1
  +0x304 ControlFlowGuardEnabled : 0y1
  +0x304 VmDeleted    : 0y1
  +0x304 OutswapEnabled  : 0y0
  +0x304 Outswapped    : 0y0
  +0x304 FailFastOnCommitFail : 0y0
  +0x304 Wow64VaSpace4Gb : 0y0
  +0x304 AddressSpaceInitialized : 0y11
  +0x304 SetTimerResolution : 0y0
  +0x304 BreakOnTermination : 0y0
  +0x304 DeprioritizeViews : 0y0
  +0x304 WriteWatch    : 0y0
  +0x304 ProcessInSession : 0y0
  +0x304 OverrideAddressSpace : 0y0
  +0x304 HasAddressSpace : 0y1
  +0x304 LaunchPrefetched : 0y1
  +0x304 Background    : 0y0
  +0x304 VmTopDown    : 0y0
  +0x304 ImageNotifyDone : 0y1
  +0x304 PdeUpdateNeeded : 0y0
  +0x304 VdmAllowed    : 0y0
  +0x304 ProcessRundown  : 0y1
  +0x304 ProcessInserted : 0y1
  +0x304 DefaultIoPriority : 0y010
  +0x304 ProcessSelfDelete : 0y1
  +0x304 SetTimerResolutionLink : 0y0
  +0x308 CreateTime    : _LARGE_INTEGER 0x01da0e2d`fe5e20a2
  +0x310 ProcessQuotaUsage : [2] 0
  +0x320 ProcessQuotaPeak : [2] 0x96f8
  +0x330 PeakVirtualSize : 0x00000200`1f36b000
  +0x338 VirtualSize   : 0
  +0x340 SessionProcessLinks : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e529ac0 - 0xffffa982`6cb703c0 ]
  +0x350 ExceptionPortData : 0xffffa982`6ca0b490 Void
  +0x350 ExceptionPortValue : 0xffffa982`6ca0b490
  +0x350 ExceptionPortState : 0y000
  +0x358 Token      : _EX_FAST_REF
  +0x360 WorkingSetPage  : 0x78d87
  +0x368 AddressCreationLock : _EX_PUSH_LOCK
  +0x370 PageTableCommitmentLock : _EX_PUSH_LOCK
  +0x378 RotateInProgress : (null) 
  +0x380 ForkInProgress  : (null) 
  +0x388 CommitChargeJob : (null) 
  +0x390 CloneRoot    : _RTL_AVL_TREE
  +0x398 NumberOfPrivatePages : 0
  +0x3a0 NumberOfLockedPages : 0
  +0x3a8 Win32Process   : (null) 
  +0x3b0 Job       : (null) 
  +0x3b8 SectionObject  : (null) 
  +0x3c0 SectionBaseAddress : 0x00007ff7`2d4c0000 Void
  +0x3c8 Cookie      : 0x8c70af7c
  +0x3d0 WorkingSetWatch : (null) 
  +0x3d8 Win32WindowStation : 0x00000000`000000b4 Void
  +0x3e0 InheritedFromUniqueProcessId : 0x00000000`000002d0 Void
  +0x3e8 LdtInformation  : (null) 
  +0x3f0 OwnerProcessId  : 0
  +0x3f8 Peb       : 0x00000040`89be5000 _PEB
  +0x400 Session     : 0xffffc081`62194000 _MM_SESSION_SPACE
  +0x408 AweInfo     : (null) 
  +0x410 QuotaBlock    : 0xfffff800`b5da2980 _EPROCESS_QUOTA_BLOCK
  +0x418 ObjectTable   : (null) 
  +0x420 DebugPort    : (null) 
  +0x428 WoW64Process   : (null) 
  +0x430 DeviceMap    : 0xffff8082`a4a17cb0 Void
  +0x438 EtwDataSource  : 0xffffa982`6e51d080 Void
  +0x440 PageDirectoryPte : 0
  +0x448 ImageFilePointer : (null) 
  +0x450 ImageFileName  : [15] "LogonUI.exe"
  +0x45f PriorityClass  : 0x3 ''
  +0x460 SecurityPort   : 0x00000000`00000001 Void
  +0x468 SeAuditProcessCreationInfo : _SE_AUDIT_PROCESS_CREATION_INFO
  +0x470 JobLinks     : _LIST_ENTRY [ 0x00000000`00000000 - 0x00000000`00000000 ]
  +0x480 HighestUserAddress : 0x00007fff`ffff0000 Void
  +0x488 ThreadListHead  : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e4b8c08 - 0xffffa982`6e4b8c08 ]
  +0x498 ActiveThreads  : 0
  +0x49c ImagePathHash  : 0
  +0x4a0 DefaultHardErrorProcessing : 0
  +0x4a4 LastThreadExitStatus : 0n0
  +0x4a8 PrefetchTrace  : _EX_FAST_REF
  +0x4b0 LockedPagesList : (null) 
  +0x4b8 ReadOperationCount : _LARGE_INTEGER 0x4a
  +0x4c0 WriteOperationCount : _LARGE_INTEGER 0x1
  +0x4c8 OtherOperationCount : _LARGE_INTEGER 0x4ae
  +0x4d0 ReadTransferCount : _LARGE_INTEGER 0x1266e5
  +0x4d8 WriteTransferCount : _LARGE_INTEGER 0xa0
  +0x4e0 OtherTransferCount : _LARGE_INTEGER 0x14ed4
  +0x4e8 CommitChargeLimit : 0
  +0x4f0 CommitCharge   : 0
  +0x4f8 CommitChargePeak : 0x60ad
  +0x500 Vm        : _MMSUPPORT_FULL
  +0x610 MmProcessLinks  : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e529d90 - 0xffffa982`6e486d90 ]
  +0x620 VadRoot     : _RTL_AVL_TREE
  +0x628 ModifiedPageCount : 0x2d5
  +0x62c ExitStatus    : 0n0
  +0x630 VadHint     : (null) 
  +0x638 VadCount     : 0
  +0x640 VadPhysicalPages : 0
  +0x648 VadPhysicalPagesLimit : 0
  +0x650 AlpcContext   : _ALPC_PROCESS_CONTEXT
  +0x670 TimerResolutionLink : _LIST_ENTRY [ 0x00000000`00000000 - 0x00000000`00000000 ]
  +0x680 TimerResolutionStackRecord : (null) 
  +0x688 RequestedTimerResolution : 0
  +0x68c SmallestTimerResolution : 0
  +0x690 ExitTime     : _LARGE_INTEGER 0x01da0e2e`03dfb65f
  +0x698 InvertedFunctionTable : (null) 
  +0x6a0 InvertedFunctionTableLock : _EX_PUSH_LOCK
  +0x6a8 ActiveThreadsHighWatermark : 0x1e
  +0x6ac LargePrivateVadCount : 0
  +0x6b0 ThreadListLock  : _EX_PUSH_LOCK
  +0x6b8 WnfContext    : 0xffff8082`ac7e6520 Void
  +0x6c0 Spare0      : 0
  +0x6c8 SignatureLevel  : 0 ''
  +0x6c9 SectionSignatureLevel : 0 ''
  +0x6ca Protection    : _PS_PROTECTION
  +0x6cb HangCount    : 0 ''
  +0x6cc Flags3      : 0x800000
  +0x6cc Minimal     : 0y0
  +0x6cc ReplacingPageRoot : 0y0
  +0x6cc DisableNonSystemFonts : 0y0
  +0x6cc AuditNonSystemFontLoading : 0y0
  +0x6cc Crashed     : 0y0
  +0x6cc JobVadsAreTracked : 0y0
  +0x6cc VadTrackingDisabled : 0y0
  +0x6cc AuxiliaryProcess : 0y0
  +0x6cc SubsystemProcess : 0y0
  +0x6cc IndirectCpuSets : 0y0
  +0x6cc InPrivate    : 0y0
  +0x6cc ProhibitRemoteImageMap : 0y0
  +0x6cc ProhibitLowILImageMap : 0y0
  +0x6cc SignatureMitigationOptIn : 0y0
  +0x6cc DisableDynamicCodeAllowOptOut : 0y0
  +0x6cc EnableFilteredWin32kAPIs : 0y0
  +0x6cc AuditFilteredWin32kAPIs : 0y0
  +0x6cc PreferSystem32Images : 0y0
  +0x6cc RelinquishedCommit : 0y0
  +0x6cc AutomaticallyOverrideChildProcessPolicy : 0y0
  +0x6cc HighGraphicsPriority : 0y0
  +0x6cc CommitFailLogged : 0y0
  +0x6cc ReserveFailLogged : 0y0
  +0x6cc AddressPolicyFrozen : 0y1
  +0x6cc RestrictIndirectBranchPrediction : 0y0
  +0x6cc SpeculativeStoreBypassDisable : 0y0
  +0x6d0 DeviceAsid    : 0n0
  +0x6d8 SvmData     : (null) 
  +0x6e0 SvmProcessLock  : _EX_PUSH_LOCK
  +0x6e8 SvmLock     : 0
  +0x6f0 SvmProcessDeviceListHead : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e4b8e70 - 0xffffa982`6e4b8e70 ]
  +0x700 LastFreezeInterruptTime : 0
  +0x708 DiskCounters   : 0xffffa982`6e4b8f40 _PROCESS_DISK_COUNTERS
  +0x710 PicoContext   : (null) 
  +0x718 TrustletIdentity : 0
  +0x720 KeepAliveCounter : 0
  +0x724 NoWakeKeepAliveCounter : 0
  +0x728 HighPriorityFaultsAllowed : 0
  +0x730 EnergyValues   : 0xffffa982`6e4b8f68 _PROCESS_ENERGY_VALUES
  +0x738 VmContext    : (null) 
  +0x740 SequenceNumber  : 0xe
  +0x748 CreateInterruptTime : 0x4fa2fd8
  +0x750 CreateUnbiasedInterruptTime : 0x4fa2fd8
  +0x758 TotalUnbiasedFrozenTime : 0
  +0x760 LastAppStateUpdateTime : 0xa1d4bf3
  +0x768 LastAppStateUptime : 0y0000000000000000000000000000000000101001000110001110000011011 (0x5231c1b)
  +0x768 LastAppState   : 0y011
  +0x770 SharedCommitCharge : 0
  +0x778 SharedCommitLock : _EX_PUSH_LOCK
  +0x780 SharedCommitLinks : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e4b8f00 - 0xffffa982`6e4b8f00 ]
  +0x790 AllowedCpuSets  : 0
  +0x798 DefaultCpuSets  : 0
  +0x790 AllowedCpuSetsIndirect : (null) 
  +0x798 DefaultCpuSetsIndirect : (null) 
  +0x7a0 DiskIoAttribution : (null) 
  +0x7a8 ReadyTime    : 0
  +0x7b0 DxgProcess    : (null) 
  +0x7b8 SecurityDomain  : 0

KRPOCESS内容:

0: kd> dt _KPROCESS ffffa9826e4b8780
ntdll!_KPROCESS
  +0x000 Header      : _DISPATCHER_HEADER
  +0x018 ProfileListHead : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e4b8798 - 0xffffa982`6e4b8798 ]
  +0x028 DirectoryTableBase : 0x78d84002
  +0x030 ThreadListHead  : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e4b87b0 - 0xffffa982`6e4b87b0 ]
  +0x040 ProcessLock   : 0
  +0x044 Spare0      : 0
  +0x048 DeepFreezeStartTime : 0
  +0x050 Affinity     : _KAFFINITY_EX
  +0x0f8 ReadyListHead  : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e4b8878 - 0xffffa982`6e4b8878 ]
  +0x108 SwapListEntry  : _SINGLE_LIST_ENTRY
  +0x110 ActiveProcessors : _KAFFINITY_EX
  +0x1b8 AutoAlignment  : 0y0
  +0x1b8 DisableBoost   : 0y0
  +0x1b8 DisableQuantum  : 0y0
  +0x1b8 DeepFreeze    : 0y0
  +0x1b8 TimerVirtualization : 0y0
  +0x1b8 CheckStackExtents : 0y1
  +0x1b8 SpareFlags0   : 0y00
  +0x1b8 ActiveGroupsMask : 0y00000000000000000001 (0x1)
  +0x1b8 ReservedFlags  : 0y0000
  +0x1b8 ProcessFlags   : 0n288
  +0x1bc BasePriority   : 13 ''
  +0x1bd QuantumReset   : 6 ''
  +0x1be Visited     : 0 ''
  +0x1bf Flags      : _KEXECUTE_OPTIONS
  +0x1c0 ThreadSeed    : [20] 1
  +0x210 IdealNode    : [20] 0
  +0x238 IdealGlobalNode : 0
  +0x23a Spare1      : 0
  +0x23c StackCount    : _KSTACK_COUNT
  +0x240 ProcessListEntry : _LIST_ENTRY [ 0xffffa982`6e5299c0 - 0xffffa982`6e4869c0 ]
  +0x250 CycleTime    : 0x91bc0982
  +0x258 ContextSwitches : 0x121e
  +0x260 SchedulingGroup : (null) 
  +0x268 FreezeCount   : 0
  +0x26c KernelTime    : 0x19
  +0x270 UserTime     : 0x15
  +0x274 Spare2      : [75] ""
  +0x2bf AddressPolicy  : 0x1 ''
  +0x2c0 UserDirectoryTableBase : 1
  +0x2c8 InstrumentationCallback : (null) 
  +0x2d0 SecurePid    : 0

0 篇笔记 写笔记

Windbg 跟踪句柄泄漏(!htrace)
!htrace(Handle Trace) 扩展用于显示一个或多个句柄的堆栈回溯信息。直接用!htrace -?可以看到简单使用说明:0:000> !htrace -? !htrace [handle [max_traces]] !htrace -enable [max_traces......
Windbg 断点命令BP
断点指令:BP,BM,BA,BL,BC,BD,BEBP 在指定的地址设置断点bp notepad!WinMain,在Notepad的WinMain函数处下断点。断点的位置可以用符号表示,也以直接使用地址及Windbg的Pseudo-Register(虚拟寄存器),如$exentry表示进程的入口点,......
Windbg 符号查找命令x
x 查看模块的符号,如x nt!KeServiceDescriptorTable**,显示所有与 nt!KeServiceDescriptorTable匹配的符号列表kd> x nt!KeServiceDescriptorTable*8046e100 nt!KeServiceDescrip......
Windbg 符号库及源文件设置
Windbg设置一般分为符号库路径设置和源文件路径设置符号库路径设置打开菜单栏,选择“Symbol File Path …”,在弹出的对话框栏中填入可载的入符号库,多个路径以分号“;”分隔。微软提供了操作系统的全部符号库,所以如果要进行windows系统自带的内核模块或应用模块进行调试,也可以只需......
Windbg 进程环境块!peb
!peb 查看当前进程环境块(PEB)注意:在64位操作系统下,使用64位和32windbg调试32位进程时,看到的地址不一样。如64位下的notepad内容如下:0:001> !pebPEB at 000007fffffd3000 InheritedAddressSpace:......
Windbg 自动分析!analyze
调试一个当机的目标计算机或应用程序,第一步是使用 !analyze 扩展命令。该扩展执行大量的自动分析。分析结果在调试器命令窗口中显示。若要数据的全冗长模式显示,你应该使用 -v 选项。例如: !analyze -v用户模式 !analyze -v 示例本例中,调试器被附加到一个已遭遇异常......
Windbg 反汇编命令u/uf
反汇编指令u,uf对指令的地址进行反汇编或对某一个函数进行反汇编u @$exentry L10L10表示控制显示0x10行反汇编,即16行0:001> u @$exentry L10notepad!WinMainCRTStartup:01006420 55 ......
Windbg 内存属性(!address)
!address!address 扩展显示目标进程或目标机使用的内存信息在调试时, 对象和栈都包含了大量的指针, 我们无法很快地猜测出他们所表示的数据. 虽然我们可以很容易地将内核空间的地址与用户态空间的地址分开, 但要把一个表示栈的地址和一个表示堆的地址区分开却不容易. 我们可以使用一个很有用的......
Windbg 结构体命令dt
dt 查看类型数据,还可用于查看模块类型的符号列表,如 dt _IMAGE_DOS_HEADER 00000000ff800000 从00000000ff800000处查看_IMAGE_DOS_HEADER类型的数据0:001> dt _IMAGE_DOS_HEADER 0000000......
Windbg 简介
Windbg是Microsoft公司免费调试器调试集合中的GUI的调试器,支持源代码和汇编两种模式的调试,也可以对软件运行过程中的dumpy文件进行分析。Windbg不仅可以调试应用程序,还可以进行Kernel Debug,同时结合Microsoft的Symbol Server调试应用程序和K......
Windbg 寄存器命令r
在Windbg中r指令除了可以显示修改CPU寄存器之外,Pseudo-Register可使用这个命令来修改。对eax 操作,r eax 显示其值,r eax=2,修改其值;r $t2=10,修改Pseudo-Register的值,r @$t2显示其值。0:001> rrax=000007f......
Windbg 搜索命令s
在内存中搜索某个值 - 命令s命令s(表示搜索search), 是一个非常有用的命令, 可以用来在调试目标内找出已知的值.这个命令的参数包括素要搜索的类型和值.s –d 0012ff40 L1024 c0000005其中-d代表双字DWORD, 是搜索的类型. 其他类型例举如下:b – B......
Windbg 模块列表命令lm
lm,显示当前加系统(内核)或进程加载的模块如x64记事本下:0:001> lmstart end module name00000000`77410000 00000000`7750a000 USER32 (defe......
Windbg 格式化命令.formats
以多种格式显示表达式的值windbg默认为16进制.formats 1000:001> .formats 100Evaluate expression: Hex: 00000000`00000100 Decimal: 256 Octal: 0000000000......
Windbg 打开源文件命令open
当配置了源文件路径后,可以通过.open命令打开源文件。如.open hello.c......
作者信息
我爱内核
Windows驱动开发,网站开发
好好学习,天天向上。
取消
感谢您的支持,我会继续努力的!
扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

您的支持,是我们前进的动力!